top of page
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Velkommen til Bornholmerkirken
-en kirke for alle generationer

Bornholmerkirken er et fællesskab bestående af bornholmere i alle aldre og i mange forskellige livssituationer. Den kristne tro er det, som binder os sammen.


 

Vi håber, at du kunne tænke dig at blive en del af vores menigheds-familie.  

Her er altid en plads til dig.
 

Online undervisning 

Bornholmerkirkens tidligere præst, Markus Hector, og Andreas Søndberg har udviklet online undervisning om Bibelens mest centrale hændelser og begreber.


Der er i alt 15 programmer fra Første Mosebog til Johannes' Åbenbaring.

Se undervisningen på Bornholmerkirkens YouTube kanal her

Akiviteter

KIRKENS AKTIVITETER

TEENKLUB

BEDE-

 

FÆLLESSKAB

HYGGEKROGEN

GOSPELKIDS

LEDELSESMØDE

GUDSTJENESTE

KONFIRMAND
 

BØRNEKIRKE

BOBLERIGET

MENIGHEDS-

LEJR 2022

KVINDE-

GRUPPE

kirkefællesskab

NETVÆRKS-

GRUPPER

OM OS

Som navnet antyder, er vi en kirke på Bornholm. Vi ønsker at være en kirke for alle generationer

 

HVAD KENDETEGNER BORNHOLMERKIRKEN?

Vi ønsker at være et åbent og inkluderende fællesskab, hvor alle kan lære Gud og den kristne tro at kende. Derfor henvender vores gudstjenester og andre fællesskaber sig også til dem, der ikke er vant til at komme i kirke.

Gennem en anderledes gudstjeneste, der foruden en letforståelig prædiken også indeholder lovsang, bøn og kreative indslag, ønsker vi at fortælle om det med Gud og tro på en forståelig og nutidig måde for både børn, unge og voksne.

HVOR FINDER DU BORNHOLMERKIRKEN?

Vi har adresse i det tidligere forsamlingshus i Vestermarie. Her har præsten og kirkens børne-medarbejder kontorplads, og her afholder vi gudstjenester.  Derudover afholdes en masse andre aktiviteter i huset i løbet af ugen.

Bornholmerkirkens menighed tæller i dag omkring 160 medlemmer - hvoraf halvdelen er børn og unge under 18 år.

HVEM ER BORNHOLMERKIRKEN FOR?

Det korte svar er, at her er plads til alle - uanset om du er troende eller ej.

Alle har brug for at være med i et godt fællesskab. I Bornholmerkirken værner vi både om det store festlige fællesskab ved gudstjenesten søndag formiddag og de mange mindre fællesskaber, som man kan tage del i på andre tidspunkter.

Bornholmerkirken er en stor gruppe kristne, som ikke bare ønsker at GÅ i kirke, men at VÆRE kirke - både i hjemmene, i Vestermarie, på Bornholm og i verden. 

ER BORNHOLMERKIRKEN EN FRIKIRKE?

Nej, Bornholmerkirken er en evangelisk-luthersk frimenighed. Det betyder, at vi har det samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, men derudover er vi helt selvstændige og ikke bundet af love, regler og biskopper fra folkekirken. Vi modtager ikke statsstøtte, men er "selvforsynende" på alle områder, herunder økonomi, gudstjenester, fællesskaber, arrangementer, kirkelige handlinger etc.

Selvom vi er en frimenighed der står udenfor Folkekirken, er vi stadig en del af flere større netværk af menigheder i Danmark kaldet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN). 

ELN's menighedsnetværk er et netværk af lutherske sogne-, valg-, og frimenigheder i dansk kirkeliv.

Ønsker du mere information om Bornholmerkirken, er du meget velkommen til at kontakte kirkens præst eller formand.

Om os
Kontakt

KONTAKT OS

FORMAND

Ulrik Due Madsen
Email: Klik her
Telefon: +45 28912007

NÆSTFORMAND

Betina Juhl Tychsen
Email: Klik her
Telefon: +45 52765082

MEDLEM
Flemming Hansen
Email: Klik her
Telefon: +45 21690198

 

MEDLEM
Lisa Westh
Email: Klik her
Telefon: +45 26255860

MEDLEM

Caroline Lind Pedersen

Email: klik her

Telefon: +45 51920959

 

KASSERER 
Ulla Pedersen
Email: Klik her
Telefon: +45 56496643

( ikke medlem af menighedsrådet)
 

bottom of page