• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Velkommen til Bornholmerkirken

-en kirke for alle generationer

Bornholmerkirken er et fællesskab bestående af bornholmere i alle aldre og i mange forskellige livssituationer. Den kristne tro er det, som binder os sammen.


 

Vi håber, at du kunne tænke dig at blive en del af vores menigheds-familie.  

Her er altid en plads til dig.
 

Til dig | Fra Gud:

Herren er den , der beskytter dig, han har taget dig under sine vinger.

Han holder hånden over dig om dagen,

om natten er du tryg hos ham.

Herren bevarer dig fra alt ondt,

han våger over dit liv.

Han værner om dig, hvor du end er,

nu og til evig tid.

Salmernes Bog 121 vers 5-8

 

KIRKENS AKTIVITETER

TEENKLUB

BEDE-

 

FÆLLESSKAB

HYGGEKROGEN

GOSPELKIDS

LEDELSESMØDE

GUDSTJENESTE

KONFIRMAND

2020

BØRNEKIRKE

BOBLERIGET

MENIGHEDS-

LEJR 2020

KVINDE-

GRUPPE

NETVÆRKS-

GRUPPER

OM OS

Som navnet antyder, er vi en kirke på Bornholm. Vi ønsker at være en kirke for alle generationer

 

HVAD KENDETEGNER BORNHOLMERKIRKEN?

Vi ønsker at være et åbent og inkluderende fællesskab, hvor alle kan lære Gud og den kristne tro at kende. Derfor henvender vores gudstjenester og andre fællesskaber sig også til dem, der ikke er vant til at komme i kirke.

Gennem en anderledes gudstjeneste, der foruden en letforståelig prædiken også indeholder lovsang, bøn og kreative indslag, ønsker vi at fortælle om det med Gud og tro på en forståelig og nutidig måde for både børn, unge og voksne.

HVOR FINDER DU BORNHOLMERKIRKEN?

Vi har adresse i det tidligere forsamlingshus i Vestermarie. Her har præsten og kirkens børne-medarbejder kontorplads, og her afholder vi gudstjenester.  Derudover afholdes en masse andre aktiviteter i huset i løbet af ugen.

Bornholmerkirkens menighed tæller i dag omkring 160 medlemmer - hvoraf halvdelen er børn og unge under 18 år.

HVEM ER BORNHOLMERKIRKEN FOR?

Det korte svar er, at her er plads til alle - uanset om du er troende eller ej.

Alle har brug for at være med i et godt fællesskab. I Bornholmerkirken værner vi både om det store festlige fællesskab ved gudstjenesten søndag formiddag og de mange mindre fællesskaber, som man kan tage del i på andre tidspunkter.

Bornholmerkirken er en stor gruppe kristne, som ikke bare ønsker at GÅ i kirke, men at VÆRE kirke - både i hjemmene, i Vestermarie, på Bornholm og i verden. 

ER BORNHOLMERKIRKEN EN FRIKIRKE?

Nej, Bornholmerkirken er en evangelisk-luthersk frimenighed. Det betyder, at vi har det samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, men derudover er vi helt selvstændige og ikke bundet af love, regler og biskopper fra folkekirken. Vi modtager ikke statsstøtte, men er "selvforsynende" på alle områder, herunder økonomi, gudstjenester, fællesskaber, arrangementer, kirkelige handlinger etc.

Selvom vi er en frimenighed der står udenfor Folkekirken, er vi stadig en del af flere større netværk af menigheder i Danmark kaldet Evangelkisk Luthersk netværk ( ELN). 

ELN's menighedsnetværk er et netværk af lutherske sogne-, valg-, og frimenigheder i dansk kirkeliv.

Ønsker du mere information om Bornholmerkirken, er du meget velkommen til at kontakte kirkens præst eller formand.

 
 

KONTAKT OS

Præst Markus Hector

E-mail:Klik her

Telefon: +45 60528287

Telefontid tirsdage-fredage kl. 09.00-14.00

Please reload

Formand Ulrik Due Madsen

E-mail: Klik her  
Telefon: +45 28912007

Medlem Per Boesen

E-mail: Klik her

Telefon: +45 21260494

Medlem Betina Juhl Tychsen

E-mail: Klik her

Telefon: +45 52765082

Kasserer Ulla Pedersen

Telefon: +45 56496643

E-Mail: Klik her

(ikke medlem af menighedsrådet)

Please reload

DIVERSE

Lej Vestermariehuset:

Kontakt Finn Nielsen

Telefon: +45 4047 5750

E-mail: Klik her

Lej Magasinrum:

Kontakt Niels Jönsson
Telefon: 60755695

NYTTIGE LINKS
ADRESSE
TILMELD NYHEDSBREV
  • Grey Facebook Icon

Bornholmerkirken

Vestermarievej 36

3700 Rønne

Kontakt:

Præst: Markus Hector

Telefon: +45 60528287

E-mail: Klik her

KONTO

Konto nummer: 0650 6877964955

Mobil Pay: 686984

© 2018 by Miriam Kaas Hansen